top of page
Søk
  • jostbo

Book launch: The Russian State and Russian Energy Companies, 1992–2018

Wednesday 7 October 0900-1000 at the House of Literature in Oslo (in Norwegian).


The event is sold out, but will be streamed here.


Forfatter Ingerid M. Opdahl presenterer boken The Russian State and Russian Energy Companies, 1992–2018, og seniorforsker Arild Moe (FNI) kommenterer.


I overkant av 20 prosent av den norske statens inntekter kommer fra petroleumssektoren. Til sammenligning står olje og gass for 40 prosent av den russiske statens inntekter og energi er særlig viktig for relasjonene til stater som tidligere var en del av Sovjetunionen. 

Energiforbindelser og sikkerhetspolitikk er tett sammenvevd i Russlands utenrikspolitikk, spesielt overfor land som Hviterussland og Ukraina. Ringvirkningene sees også i forholdet til andre europeiske land og land som Tyrkia. Men de lange linjene i denne delen av utenrikspolitikken blir lett oversett.

I boken The Russian State and Russian Energy Companies, 1992–2018 belyser førsteamanuensis Ingerid Opdahl forholdet mellom russiske energiselskaper og russisk utenrikspolitikk i det tidligere Sovjetunionen. 

Hvilke roller har energiselskaper tatt i utenrikspolitikken, og hva er forbindelsen til hjemlig politikk?  I boken analyserer Opdahl gassindustrien og selskapet Gazproms rolle på lik linje med selskap fra oljeindustrien, kjernekraft og elektrisitet.


23 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Fremover mot fortiden

RUSECOPOL post-doctoral researcher Ingvill Moe Elgsaas's analysis ahead of the Russian referendum on the amendments of the Constitution. Read her op-ed in Norwegian daily Klassekampen: 1. juli skal de

Comentários


bottom of page